» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na nesprávne informácie zverejnené v Pravde o platoch učiteľov

Reakcia na nesprávne informácie zverejnené v Pravde o platoch učiteľov

13.01.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru nesprávne a neúplné informácie, ktoré dňa 3. januára 2012 zverejnil denník Pravda v článku Sme svetoví v šetrení. Jeho autor, sám učiteľ, vo svojom názore uviedol nasledovné: „Tí začínajúci budú desať až dvadsať rokov zarábať stále podpriemerne. Nastupujúci učiteľ môže počítať so základným platom 500 eur a po 30 rokoch praxe dostane k 700 eurám. V čistom to predstavuje od 420 do 600 eur."

     Pravdou však je, že začínajúci učiteľ nemôže byť  začínajúci desať až dvadsať rokov. Ide o učiteľa, ktorý prvýkrát nastupuje ako pedagogický zamestnanec a musí absolvovať adaptačné vzdelávanie. Adaptačné vzdelávanie trvá maximálne dva roky, spravidla však trvá 6 mesiacov a môže trvať aj tri mesiace. Okrem toho aj počas zaradenia do kariérového stupňa „začínajúci učiteľ"  sa mu plat zvýši za rok praxe o 1 %.
     Nástupný plat začínajúceho učiteľa  bez praxe je od 1. januára 2012 508,50 eur, resp. pre učiteľa špeciálnej školy 543 eur. K tomu dostane príplatok začínajúceho učiteľa vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy 9, t. j. v uvedenom prípade 31, resp. 33 eur, čo je vlastne nástupný plat učiteľa bez praxe 540,50, resp. 576 eur.
     Plat učiteľa s 32 rokmi praxe, ktorý sa nevzdeláva, nezapája do kontinuálneho vzdelávania (samostatný učiteľ) je 688,50 eur, resp. učiteľa špeciálnej školy 735 eur. Plat učiteľa s I. atestáciou je 771,5 eur, resp. 823,50 a učiteľa s II. atestáciou 864,50eur, resp. 922 eur.
     Okrem toho netreba zabúdať na príplatky, ktoré učitelia dostávajú. Ide v prvom rade o osobné príplatky a ďalšie nárokové príplatky, akým je príplatok za činnosť triedneho učiteľa a kreditový príplatok za kontinuálne vzdelávanie. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa v jednej triede je 5 %.
     To znamená, že plat učiteľa s druhou atestáciou s 32-ročnou praxou, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa a má 12 % kreditový príplatok, je 997,50 eur. K tejto sume však nie je pripočítaný žiadny osobný príplatok, ktorý je podľa štatistík v priemere na úrovni 6 %. V prípade uvedeného učiteľa to predstavuje ďalších cca 52 eur navyše.