» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na nepresné informácie uverejnené v denníku Sme o stave národného projektu jazykového vzdelávania učiteľov

Reakcia na nepresné informácie uverejnené v denníku Sme o stave národného projektu jazykového vzdelávania učiteľov

20.12.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepresné informácie, ktoré boli uverejnené 15. decembra 2010 v denníku Sme v článku s titulkom Na Slovensku po anglicky o stave národného projektu jazykového vzdelávania učiteľov. Uvádza sa tam, že "Projekt, ktorý mal pripraviť štyritisíc jazykárov, zrejme definitívne končí. Pre neschopnosť Slovenska čerpať eurofondy."

     Problémy financovania projektu súvisia najmä so závermi kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá sa uskutočnila v období od 11. decembra 2009 do 7. mája 2010 a týkala sa nadlimitnej zákazky na vzdelávacie služby pre tento projekt. V rámci záverov kontroly skonštatoval Úrad pre verejné obstarávanie zásadné porušenie legislatívy SR, pričom tieto závery potvrdil aj audit Európskej komisie. Nešlo tak o "neschopnosť" Slovenska čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ale o zle pripravenú časť projektu zo strany bývalého vedenia Štátneho pedagogického ústavu ako jeho riešiteľa.
     MŠVVaŠ SR má však napriek týmto problémom záujem naďalej pokračovať v realizácii národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, preto v súčasnosti hľadá adekvátne riešenia, aby neboli ohrozené výstupy projektu.