Reakcia na nepravdivé informácie uverejnené v denníku Hospodárske noviny o financiách pre UCM v Trnave z OP Výskum a vývoj

20.12.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré uverejnil denník Hospodárske noviny 16. decembra 2010 v článku s titulkom Radičová chce z fondov zaplatiť diaľnice. Uvádza sa v ňom: „O najväčší balík prišla Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako potvrdila Miriam Žiaková z ministerstva školstva, vyše 4,1 milióna eur na technologický rozvoj univerzite z eurofondov nebude vyplatených."

     Odbor masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR nikdy neposkytol denníku Hospodárske noviny uvedenú informáciu. V našej odpovedi sme jasne uviedli: „V správe ÚVO SR sú uvedené prípady, kedy ani neprišlo k podpisu zmluvy s dodávateľom, resp. neboli na základe podpísanej zmluvy vyplatené žiadne finančné prostriedky z operačného programu Výskum a vývoj." Rovnako sme poskytli informáciu: „Pri projektoch, ktoré súvisia s uvedenými verejnými obstarávaniami, bolo prijímateľom umožnené proces verejného obstarávania zopakovať." Navyše, napriek tomu, že autor článku zverejnenú informáciu iba vydedukoval, uviedol ju ako citáciu.
     V prípade Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave išlo o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s dodávateľom. Na základe zistených nedostatkov by totiž výdavky neboli uznané za oprávnené a preto UCM v Trnave musela proces verejného obstarávania opakovať. To znamená, že v prípade vykonania úspešného verejného obstarávania budú výdavky uznané za oprávnené a univerzita o ne nepríde. Pri danom projekte dokonca bola predĺžená doba realizácie tak, aby prijímateľ stihol verejné obstarávanie zrealizovať.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku