» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na informácie odvysielané v Televízii Markíza o platení za externé štúdium na VŠ

Reakcia na informácie odvysielané v Televízii Markíza o platení za externé štúdium na VŠ

13.01.2011

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré boli odvysielané 12. januára 2011 v Televíznych novinách v príspevku pod názvom Externisti budú platiť. Redaktor v nej nepravdivo konštatoval: „Tí, ktorí za štúdium neplatili, to už zadarmo mať nebudú. Podľa dnešného rozhodnutia vlády platiť budú všetci."

    Pravdou však je, že zámerom vládou schválenej novely zákona o vysokých školách je legislatívno-technická úprava zákona vyvolaná nálezom Ústavného súdu, ako aj zvýšenie právnej istoty študentov, ktorí začali externé štúdium bezplatne, že ho aj bezplatne dokončia.

    V príspevku redaktor tiež nesprávne uviedol: „V tejto chvíli je isté, že ak vládny návrh prejde parlamentom, všetci externisti začnú platiť za štúdium už od ďalšieho školského roka."

    Skutočnosť je však taká, že v dôsledku nálezu Ústavného súdu SR bolo zo zákona o vysokých školách vypustené ustanovenie § 89 ods. 5 o bezplatných študijných programoch externého štúdia a povinnosť platiť školné za externé štúdium vyplýva aj z iných ustanovení zákona. Ministerstvo ju teda navrhovanou novelou nezavádza, ale dáva do súladu už existujúci právny stav.