» Aktuality » Reakcia na článok denníka Hospodárske noviny – Peniaze na výskum šli tam, kam nemali

Reakcia na článok denníka Hospodárske noviny – Peniaze na výskum šli tam, kam nemali

09.10.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyslovuje nesúhlas s obsahom a formou článku redaktorky Martiny Tvardzíkovej Ruttkayovej, ktorý uverejnil denník Hospodárske noviny 9. októbra 2012 pod názvom Peniaze na výskum šli tam, kam nemali.
    
Napriek podrobne vypracovaným odpovediam a spolupráci s redaktorkou, autorka článku poskytnuté informácie odborne nespracovala a svojimi hypotetickými a subjektívnymi názormi a závermi dezinformovala verejnosť. Rovnako na základe irelevantných informácií navodila zavádzajúci dojem o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v operačnom programe Výskum a vývoj, ako aj o spôsobe riadenia ASFEU.
     Redaktorka na základe Správy o výsledku kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), v článku uviedla: ,,Peniaze na výskum šli tam, kam nemali... Kontrolóri zistili, že s peniazmi z Bruselu sa nenakladá transparentne a efektívne. V agentúre spadajúcej pod rezort školstva sa s peniazmi z Bruselu nenakladá transparentne a efektívne. Poukázal na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý si posvietil na prerozdeľovanie eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj."
    
Redaktorka svojim konštatovaním a záverom navodila dojem, že NKÚ jednoznačne potvrdil netransparentné a neefektívne prerozdelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ako aj neoprávnené poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov, prípadne finančného pochybenia zo strany ASFEU. NKÚ preveroval o.i. mechanizmus hodnotenia, výberu a vyraďovania žiadostí, primeranosť a spoľahlivosť systému riadenia a kontroly ASFEU v súlade s pravidlami EÚ a SR. Nedostatky, ktoré NKÚ počas kontroly zistil, boli systémového charakteru, nie finančného.
     Autorka ďalej nepravdivo uvádza: ,,Podľa kontrolórov došlo pri prerozdelení viac ako 143 miliónov eur od roku 2009 k viacerým závažným pochybeniam. Podľa úradu mali ísť peniaze z eurofondov aj spoločnostiam, ktoré nesplnili kritériá potrebné na pridelenie príspevkov."
    
Ako vyplýva zo správy, NKÚ skontroloval proces výberu a hodnotenia 56 žiadostí o nenávratný finančný príspevok Agentúrou v celkovej sume viac ako 143 miliónov eur - NKÚ nikde nekonštatuje, že ASFEU pochybila pri prerozdelení tejto sumy. Redaktorka ďalej jednostranne konštatuje, že finančné prostriedky z eurofondov získali spoločnosti, ktoré nesplnili kritériá. ASFEU poskytla redaktorke podrobnú odpoveď týkajúcu sa splnenia kritérií v oblasti výskumu a vývoja, zároveň redaktorke zdôraznila, že podmienky oprávnenosti žiadateľov o NFP, ako aj preukázanie pôsobnosti v oblasti výskumu a vývoja, sú odlišne zadefinované v podmienkach jednotlivých Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
     Vzhľadom na náročnosť a závažnosť spracovanej témy, ako aj rozsiahlych odpovedí, ktoré boli redaktorke poskytnuté, ASFEU považuje predmetný článok za zavádzajúci a neobjektívny.