Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Reakcia ministra školstva SR k uverejnenej správe v agentúre SITA

Reakcia ministra školstva SR k uverejnenej správe v agentúre SITA

13.11.2007

     Ministerstvo školstva SR sa zásadne dištancuje od tlačovej správy uverejnenej v agentúre SITA pod názvom Mládež SNS sa vzdá dotácie, aby nepokračovala "štvavá kampaň", v ktorej bolo uvedené, že „minister školstva nepovažuje za problém ani to, ak by mládežnícka organizácia SNS podporila vznik českej Národnej gardy."
    
Otázka v súvislosti s podporou takýchto organizácií nebola ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi položená.
     Minister školstva SR sa s myšlienkou akejkoľvek podpory organizácií, ako sú napríklad česká Národná garda či spolky podobného zamerania, jednoznačne nestotožňuje.

Bratislava 13. novembra 2007