Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuálne témy » Rámcové učebné plány pre gymnáziá s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Rámcové učebné plány pre gymnáziá s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2017 Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny a Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.