» Aktuality » Rakúskeho veľvyslanca prijal na pôde rezortu štátny tajomník Peter Krajňák

Rakúskeho veľvyslanca prijal na pôde rezortu štátny tajomník Peter Krajňák

19.10.2016
Rakúskeho veľvyslanca prijal na pôde rezortu štátny tajomník Peter Krajňák
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes navštívil rakúsky veľvyslanec J. E. Carl Helfried. Na pôde rezortu ho privítal štátny tajomník Peter Krajňák a na stretnutí bol prítomný aj generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marian Galan.
     Spoločné rokovanie sa týkalo duálneho vzdelávania a spolupráce v rámci podpory kvalifikovanej pracovnej sily do budúcna. rak2Slovenská strana informovala o aktuálnom stave zavádzania duálneho vzdelávania u nás a vyslovila vďaku za pomoc rakúskych partnerov. Témou diskusie bola aj možná pomoc zo strany Rakúska ohľadom využitia duálneho vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách.
     Obe strany sa zhodli na tom, že potreba podpory trhu práce v oblasti automobilového, ale aj iného priemyslu je na Slovensku stále veľká. S touto úlohou následne súvisia aj viaceré ďalšie oblasti, ktorým je potrebné sa venovať, od podpory výchovného a kariérového poradenstva, až po úpravu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave prijatého v roku 2015.