» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Rada Európy

Rada Európy

Agenda 2020

 
8. konferencia ministrov zodpovedných za mládež Rady Európy prispela k vytvoreniu dokumentu s názvom Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: Agenda 2020. V nej ministri deklarovali, že  sú odhodlaní vo všetkých členských štátoch aktívne presadzovať rozvoj politík mládeže, ktoré by prispejú k úspešnému začleneniu všetkých mladých ľudí do spoločnosti. Aj prostredníctvom nej má dôjsť k podpore kľúčových priorít Rady Európy v oblasti mládeže:
  • Ľudské práva a demokracia
  • Spolužitie v rôznych spoločnostiach
  • Sociálne začlenenie mladých ľudí.

 

Bez nenávisti 
 

Kampaňou bez nenávistina internete sa Slovenské republika zapojila do kampane No hate speech movement organizovanou Rady Európy. Nápad na jej realizáciu vzišiel z neustále zvyšujúceho sa výskytu nenávistných prejavov na internete; či už prostredníctvom sociálnych sietí, rôzne zameraných webových stránok, či dokonca oficiálnych stránok médií, prostredníctvom diskusií a podobne.
Cieľmi kampane je informovať, búrať predsudky, mýty a uvádzať veci na pravú mieru. Hľadať nástroje, ktorými sa tieto ciele podarí efektívne napĺňať. Zapojiť a vtiahnuť do tejto problematiky čo najviac mladých ľudí, ktorých sa táto problematika týka evidentne najviac.
Oficiálnu záštitu nad celou kampaňou prebral odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý, na podnet Rady Európy zriadil za účelom koordinovania kampane a jej aktivít na Slovensku Národný výbor kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete”. Jeho členmi sú významné štátne inštitúcie, organizácie, ako aj zástupcovia tretieho sektora. Viac o kampani na facebooku.