» Aktuality » Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania v rómskom jazyku

Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania v rómskom jazyku

25.06.2015
Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania v rómskom jazyku
     Bariéra medzi žiakmi a rómskym jazykom a kultúrou sa na niektorých základných školách zmenší. Dopomôže k tomu aj projekt „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.
     45 pedagogických zamestnancov 1. stupňa základných škôl absolvovalo 11. a 12. júna akreditované vzdelávanie „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít“, ktoré je súčasťou projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“. Pedagógovia si počas neho osvojili ako efektívne komunikovať so žiakmi a ich rodičmi, naučili sa aj rôzne postupy ako priblížiť žiakom ich kultúru a motivovať ich k záujmu o odlišnú kultúru. Nové vedomosti zároveň môžu využiť pri inklúzii žiaka z rómskej komunity do školského prostredia pri zachovaní jeho osobnej a kultúrnej identity.
     Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo jednou z hlavných aktivít projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom vlády SR a za podpory Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a Rady Európy.