» Veda a technika » Aktuality » Aktuality v oblasti vedy a techniky » Prvé slovenské PECS projekty

Prvé slovenské PECS projekty

04.12.2015
Prvé slovenské PECS projektyDňa 1. 12. 2015 zorganizovala Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR celodenný odborný seminár s názvom „Prvé slovenské PECS projekty“ v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.
Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR vo svojom úvodnom prejave priblížil vývoj a aktuálny stav spolupráce Slovenskej republiky s ESA (Európska vesmírna agentúra) a o skúsenosti spolupráce Českej republiky s ESA sa podelil zástupca Ministerstva dopravy ČR, pod ktoré vesmírna agenda spadá.
Tematicky bol seminár zameraný na prezentáciu projektov, ktoré boli vybrané Európskou vesmírnou agentúrou na financovanie v rámci účasti Slovenska v programe PECS (z angl. „Plan for European Cooperating States“). Zástupcovia slovenských výskumno-vývojových organizácií z akademickej i priemyselnej sféry odprezentovali v troch programových blokoch východiská i technické ciele jednotlivých projektov, ktoré ďalej upresňovali v rámci diskusie s publikom. Zo strany organizátorov tiež zazneli podrobné informácie k druhej výzve PECS, ktorá by mala byť vyhlásená v júli budúceho roka. 

foto ESA 2a  foto ESA 3