» Aktuality » Prvé oficiálne stretnutie súčasného vedenia slovenského a českého ministerstva školstva na pôde MŠVVaŠ SR

Prvé oficiálne stretnutie súčasného vedenia slovenského a českého ministerstva školstva na pôde MŠVVaŠ SR

21.01.2011

      Informácie o tom, ako sa darí uskutočňovať zámery a projekty v oblasti vzdelávania na Slovensku a v Českej republike či skúsenosti z implementácie reformných procesov v týchto krajinách si na včerajšom rokovaní vymenili zástupcovia oboch ministerstiev školstva. Na stretnutí sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo a námestník Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR Ladislav Němec, zodpovedný za všeobecné, odborné a ďalšie vzdelávanie a námestník Kryštof Hajn, zodpovedný za európske záležitosti.
     V prvom kole rokovaní sa navzájom informovali o reformách vzdelávania vo svojej krajine, externom testovaní študentov maturitných ročníkov, ale zároveň sa zhodli aj na potrebe merania kvality práce škôl a jej riaditeľov.
     Hlavnou témou stretnutia však bola diskusia o systéme zabezpečenia učebníc pre základné a stredné školy. Ako vyplynulo z rozhovoru, v Českej republike je voľnejší trh s učebnicami, keďže české ministerstvo nekontrahuje autorov ani vydavateľstvá, ako je to na Slovensku, ale iba posudzuje súlad so štátnym vzdelávacím programom. Na základe toho potom vydáva schvaľovaciu doložku. Školy si tak môžu vybrať z veľkého počtu učebníc, pre 1. ročníky je to napríklad až 75 titulov. Riaditelia škôl nakupujú učebnice v rámci normatívov.
     V takomto systéme je dôležitý funkčný kontrolný mechanizmus hodnotenia percentuálneho zastúpenia nových reformných učebníc v školách. Túto úlohu plní Česká školská inšpekcia, podľa ktorej je v školách v niektorých ročníkoch až 95 percent nových učebníc. Školy v Českej republike totiž nenabehli na obsahovú reformu hneď, ale mali na to niekoľko rokov, počas ktorých bol pripravený dostatočný počet učebníc.
     Výzvou pre obe krajiny sú elektronické učebnice. Jaroslav Ivančo na tlačovom brífingu potvrdil, že slovenské ministerstvo školstva pripravuje projekt digitalizácie učebníc. „Ešte sa vynasnažíme o papierové učebnice, ale jednoznačne pôjdeme cestou digitalizácie," povedal.
     Témou diskusie bolo rovnako odborné vzdelávanie, predovšetkým záujem žiakov o stredné odborné školy a uplatnenie ich absolventov v praxi. Štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča zaujímal spôsob prerozdelenia normatívu na žiaka, keďže o jeho výške v konečnom dôsledku rozhoduje samotný kraj. Pre slovenskú stranu sa stala podnetná skúsenosť z prípravy projektov národnej sústavy kvalifikácií a národnej sústavy povolaní v ČR v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj ich využiteľnosť v praxi.
     Zástupcovia ministerstiev hovorili taktiež o manažmente eurofondov. V diskusii sa vzájomne inšpirovali skúsenosťami v čerpaní finančných prostriedkov v rámci operačných programov Vzdelávanie, ako aj Výskum a vývoj. Česká republika s cieľom zjednodušiť proces čerpania vypracovala pre žiadateľov šablóny, ktoré obsahujú asi 20 kľúčových aktivít. Jednou z nich je napríklad aj podpora čitateľskej gramotnosti. Tento spôsob im umožňuje pomerne rýchlo a bez väčšej administratívnej záťaže dostať finančnú pomoc EÚ priamo do škôl.
     Súčasťou návštevy českej delegácie na Slovensku bola aj dnešná prehliadka dvoch škôl, a to Strednej priemyselnej školy na Fajnorovom nábreží v Bratislave a Spojenej školy na Novohradskej  ulici v Bratislave.

Fotogaléria 1
Fotogaléria 2

Bratislava 21. január 2011