» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2017 » Protokolárne dary pre domáce a zahraničné návštevy

Protokolárne dary pre domáce a zahraničné návštevy