Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne

Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne

21.04.2016
Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne
     Minister školstva Peter Plavčan s potešením prijal informáciu, že predstavitelia opozície podporujú ambíciu zaviesť do vyučovacieho procesu dejín návštevy koncentračných  táborov.
     Ministerskí odborníci majú za úlohu pripraviť návrh technickej realizácie zážitkového učenia na slovenských školách.TA3 - brif1 Tak ako pri štúdiu dejín žiaci lepšie pochopia súvislosti spojené s čiernymi stránkami svetových a slovenských dejín, rovnako aj látku z prírodopisu lepšie absorbujú,  ak bude vyučovanie prebiehať napríklad v lese. Takéto zmeny sú súčasťou pripravovanej rozsiahlej reformy školstva.
     Minister Plavčan na záver upozornil, že je nevyhnutné, aby sa do osvety mládeže zapojili nielen učitelia a riaditelia škôl, ale celá spoločnosť, vrátane rodičov, politikov a médií.

Foto: TA3