» Aktuality » Projekt odbúravania zvýšenej administratívy na školách sa stretol s veľkým ohlasom u pedagógov

Projekt odbúravania zvýšenej administratívy na školách sa stretol s veľkým ohlasom u pedagógov

30.03.2011

     Už viac ako 16 600 kliknutí zaznamenala stránka wiki.skoly.org určená na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl. Prostredníctvom tejto on-line komunikácie so školami chce ministerstvo školstva prispieť k debyrokratizácii práce na školách a podnety súvisiace so zvýšenou administratívnou záťažou implementovať priamo do praxe.
     Na webovej wiki stránke sa zaregistrovalo 320 učiteľov, ktorí zmapovali niekoľko stoviek administratívnych činností a úkonov. Práve na základe podnetov od učiteľov sa vedenie ministerstva už rozhodlo zefektívniť administratívu okolo tzv. informovaného súhlasu, ktorý sú učitelia povinní vyžiadať od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov v prípade, že sa rozhodnú zorganizovať exkurziu alebo školský výlet. Túto povinnosť zaviedol školský zákon v roku 2008, dovtedy postačoval oznam v žiackej knižke. Po novom sa v prípadoch, kde to bude možné, požiadavka na informovaný súhlas zmení na požiadavku na podanie informácie. Okrem toho sa zavedie lehota 14 dní na archiváciu písomnej podoby informovaného súhlasu od uskutočnenia aktivity a zavedie sa možnosť získať informovaný súhlas na viacero plánovaných aktivít súčasne. Zároveň sa sprehľadnia ďalšie pravidlá a zavedie sa odporúčaný vzor informovaného súhlasu.
     Zajtra 31. marca bude ukončená prvá z troch fáz projektu, ktorou je mapovanie situácie na školách z pohľadu učiteľov. Po tomto termíne sa uskutoční analýza získaných informácií, komunikácia vo vnútri rezortu, ale aj s ostatnými orgánmi štátnej správy a následne prijatie potrebných opatrení.

Bratislava 30. marec 2011