» Aktuality » Projekt na ochranu žiakov pred zneužitím sa dostáva do škôl

Projekt na ochranu žiakov pred zneužitím sa dostáva do škôl

23.06.2014
Projekt na ochranu žiakov pred zneužitím sa dostáva do škôl
     Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod záštitou štátnych tajomníkov oboch rezortov pripravilo na sklonku školského roka preventívnu osvetovú akciu „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“.
     Jej cieľom je upozorniť žiakov škôl na nebezpečenstvo, ktoré hrozí v prípade obchodovania s ľuďmi hlavne počas prázdninových brigád v zahraničí a bojovať proti tejto závažnej trestnej činnosti.
     Súčasťou akcie je preventívny článok a animovaný spot (cca 6 MB), ktoré môžu učitelia etiky a náuky o spoločnosti využiť v posledných dňoch školského roka najmä u žiakov 2. stupňa základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. Tí totiž tvoria jednu z najzraniteľnejších skupín ohrozených zneužitím v rámci obchodovania s ľuďmi.
     Ministerstvo školstva verí, že učitelia v čo najväčšej miere využijú ponúknutý materiál a aj takýmto spôsobom umožnia eliminovať jednu z najzávažnejších foriem trestnej činnosti.
     V prípade akýchkoľvek otázok môžu pedagógovia i žiaci kontaktovať Ministerstvo vnútra SR na adrese Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality icosl@minv.sk.