» Aktuality » Projekt Infovek 2 bude lacnejší o 10 038 505,52 €

Projekt Infovek 2 bude lacnejší o 10 038 505,52 €

03.12.2010

     Rokovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu so spoločnosťou Slovak Telekom o zmluve Infovek 2 sú ukončené. Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), ktorý je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a Spoločnosť Slovak Telekom podpísali 2. decembra 2010 po niekoľkomesačných rokovaniach Dohodu o urovnaní a Dodatok k zmluve o dielo Infovek 2, ktorá prinesie oproti pôvodnej zmluve úsporu vo výške 10 038 505,52 € (s DPH).
     Po trojmesačných rokovaniach odborných skupín sa podarilo nájsť kompromisné riešenie, a to vďaka prehodnoteniu riešenia zo strany spoločnosti Slovak Telekom, ako aj upravením požiadaviek zo strany Ústavu informácií a prognóz školstva, pričom sa zároveň prihliadalo na finančné možnosti rezortu. Kvalitatívne a bezpečnostné parametre zmluvy pritom zostali zachované. Nový kontrakt je vo výške 28 630 868,40 € (s DPH). Pôvodný kontrakt bol vo výške 38 669 373,92 € (s DPH).
     Kým MŠVVaŠ SR prehodnotilo a spresnilo svoje požiadavky, Slovak Telekom okrem úpravy ceny pristúpil aj na vypustenie pôvodnej zmluvnej pokuty pre objednávateľa a úpravu niektorých technických parametrov, napríklad zvýšenie rýchlosti alebo - zaviedla sa povinnosť odstrániť poruchy na nasledujúci pracovný deň.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenilo ústretovosť spoločnosti Slovak Telekom, ktorá aj napriek niekoľkomesačným rokovaniam odborných skupín zabezpečovala nepretržité pripojenia škôl na internet v zmysle zmluvy Infovek 1 z roku 2004.
     V rámci zadefinovania nového finančného rámca zmluvy treba tiež uviesť, že kým pôvodná zmluva presne nedefinovala vzťah a prechod medzi zmluvou Infovek 1 a Infovek 2, nová zmluva prináša spresnenie, podľa ktorého sa platby za pripojenie na internet škôl riadia podľa zmluvy Infovek 1 až do odovzdania diela Infovek 2, v apríli 2011.

Technické riešenie, na ktorom sa zmluvné strany dohodli:

     Komplexné riešenie rezortnej komunikačnej platformy naďalej zahŕňa poskytovanie Wi-Fi LAN, zvyšovanie kapacity liniek a prenosových rýchlostí, pôvodne dohodnuté rozširovanie lokalít VPN, riadené rozdelenie prenosovej kapacity lokalít, up-grade centrálneho monitoringu internetovej komunikácie, up-grade centrálneho Firewall-u, aplikovanie dedikovanej antispamovej a antivírusovej ochrany, centrálny manažment siete MPLs VPN, ako aj služieb WiFi LAN a lokálnej bezpečnosti a vzdelávanie učiteľov pre efektívne využívanie novo poskytovaných služieb. Na základe dohody zmluvných strán bude mať každá škola, v ktorej doteraz nebolo poskytované Wi-Fi LAN, jeden Wi-Fi prístupový bod.
     Súčasťou projektu je naďalej vzdelávanie školských garantov (administrátorov počítačových sietí) v oblasti práce s novými technológiami a zariadeniami.

Zmluvu a dodatok k zmluve nájdete na www.uips.sk.