» Aktuality » Program Teach for Slovakia úspešný aj na ZŠ vo Svite

Program Teach for Slovakia úspešný aj na ZŠ vo Svite

27.03.2017
Program Teach for Slovakia úspešný aj na ZŠ vo Svite
     O výsledkoch fungovania programu Teach for Slovakia v praxi sa mohol dnes presvedčiť minister školstva  Peter Plavčan počas svojej návštevy na ZŠ Komenského ul. vo Svite. 
     V škole sa v súčasnosti vzdeláva asi 1/5 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým v dosahovaní lepších výsledkov pomáha aj úspešná účastníčka projektu Teach for Slovakia  Mária Perignáthová.  Konkrétne v predmetoch matematika, fyzika a informatika. Riaditeľka školy Monika Dudinská počas rozhovoru s ministrom ocenila jej prácu a vyzdvihla úprimný záujem o zlepšenie vzdelávacieho systému práve v lokalitách s vysokým podielom detí  z  rómskych komunít. Ako povedala: „Mária pomáha nielen našim žiakov, ale je veľkou motiváciou aj pre svojich kolegov.“
     Súčasťou návštevy Petra Plavčana bola aj diskusia s pedagógmi a prehliadka priestorov školy.  Minister školstva vyzdvihol jej aktivity, predovšetkým bohatú krúžkovú činnosť, vďaka ktorej môžu práve deti z málo podnetného prostredia tráviť voľný čas popoludní so svojimi pedagógmi.

     Medzinárodný program Teach for All funguje vo viac ako 30 štátoch sveta. Slovensko je prvou z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré získalo licenciu na jeho realizáciu, a to  pod názvom Teach for Slovakia. Má za cieľ vysielať najlepších absolventov vysokých škôl ako učiteľov do škôl s vysokým podielom žiakov z málo podnetného prostredia,  aby im pomohli  vo vzdelávaní a zároveň pritiahli do školstva čo najviac mladých ľudí.