» Aktuality » Program Štefánik podporí vedeckú spoluprácu s Francúzskom

Program Štefánik podporí vedeckú spoluprácu s Francúzskom

05.04.2013
Program Štefánik podporí vedeckú spoluprácu s Francúzskom
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci programu Štefánik výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike na roky 2014-2015.
     Cieľom programu Štefánik je rozvíjať vedecké výmeny a prispievať k skvalitneniu výskumu na oboch stranách. Program Štefánik je určený tak verejným, ako aj súkromným vedeckým laboratóriám vo vysokoškolských zariadeniach, výskumných ústavoch alebo v súkromných podnikoch.
     Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja do 2. júla 2013. Začiatok riešenia projektu je najskôr 1. januára 2014. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. december 2015.
     Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 650 € na kalendárny rok/projekt a max. 5 300 € na celú dobu riešenia projektu. Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 86 000 €.Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke APVV.