» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou

Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou

Program ADAM 2 je zameraný na podporu projektovej činnosti rozvíjajúcej prácu s deťmi a mládežou, a to predovšetkým na

a) podporu inovácie v neformálnom vzdelávaní detí a mládeže v rôznych oblastiach
b) podporu inovácie vo formách záujmovej činnosti detí a mládeže,
c) podporu dobrovoľníctva mladých ľudí,
d) podporu a rozširovanie prístupu mládeže k informáciám
e) podporu výskumu detí a mládeže.