» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou

Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou

Program ADAM 1 je zameraný na podporu systematickej práce s mládežou, a to predovšetkým na

  • podporu realizácie a rozvoja pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania, 
  • podporu zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj, 
  • podporu cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, 
  • podporu rozvoja poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv, 
  • podporu dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí,
  • zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do pravidelných činností smerujúcich k napĺňaniu cieľov v bodoch a) - e).