» Aktuality » Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

18.01.2017
Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. 
    
Na základe tohto prísľubu sa 17. januára v popoludňajších hodinách stretli  zástupcovia CVTI SR s výhradnými zástupcami poskytovateľov vedeckých databáz a  prediskutovali zabezpečenie prístupu formou záväznej garancie.
     V rámci rokovania došlo k finálnej dohode o znení a akceptácii tejto garancie. V súlade s predbežnými dohovormi majú poskytovatelia do konca tohto týždňa (22. 1. 2017) obnoviť prístupy do vedeckých databáz. 
     K podpisu licenčných zmlúv s dodávateľmi a úhrade platieb dôjde ihneď po ukončení riadneho procesu verejného obstarávania. Prístupy v tomto prechodnom období majú ostať zachované.