» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Príručka pre prijímateľa OPV – zmena prílohy č. 4a

Príručka pre prijímateľa OPV – zmena prílohy č. 4a

12.05.2010

Vážení prijímatelia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že príloha č. 4a príručky pre prijímateľa  – vo farebnej verzii bola dňa 12.5.2010 aktualizovaná.
K aktualizácii bolo nutné pristúpiť, nakoľko bola zistená administratívna chyba v dokumente.

Dokument si môžete stiahnuť tu: Príručka pre prijímateľa OPV