» Aktuality » Pripravované zmeny v zákonoch týkajúcich sa marginalizovaných komunít

Pripravované zmeny v zákonoch týkajúcich sa marginalizovaných komunít

11.04.2011

     O potrebe legislatívnych zmien týkajúcich sa zákonov vo vzťahu k marginalizovaným komunitám bude hovoriť na konferencii v utorok 12. apríla 2011 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo. Spolu s ním účasť na podujatí prisľúbili aj jeho rezortní kolegovia z ministerstva práce, spravodlivosti a vnútra. Stretnutie sa uskutoční v obci Polomka a určené je zástupcom a zamestnancom samosprávy, polície, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obvodných úradov, sociálnym pracovníkom, pedagógom a zástupcom tretieho sektora.
     Jaroslav Ivančo bude s prítomnými diskutovať o možnostiach zvýšenia počtu absolventov s ukončeným stredným odborným vzdelaním pre marginalizované komunity, ako aj o zodpovednosti rodičov za dodržiavanie plnenia povinnej školskej dochádzky. V rámci programu bude predstavená koncepcia novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, hovoriť sa bude aj o vymožiteľnosti škôd páchaných na obetiach trestných činov či vymožiteľnosti exekúcií a pokút za priestupky. 

Miesto a čas: obec Polomka, lyžiarske stredisko, penzión Bučnik, 10.00 hod.