Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Výročné správy vysokých škôl, zverejňovanie informácii o vysokých školách » Príprava výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2016

Príprava výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2016

Výročné správy o činnosti vysokej školy sa spracúvajú podľa smernice č. 46/2011 z 19. septembra 2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy.
Priložené súbory obsahujú aktualizovaný obsah (osnovu) k výročnej správe, tabuľky a komentár k tabuľkovej prílohe za rok 2016.
Termín na predloženie výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2016 je 20. máj 2017 v elektronickej forme a do 31. mája 2017 sa predkladá výtlačok výročnej správy o činnosti