» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Príprava rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy v roku 2009

Príprava rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy v roku 2009

27.11.2008
V súvislosti s prípravou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy v roku 2009 požiadalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky jednotlivé verejné vysoké školy, aby do 10. decembra 2008 doručili podklady potrebné na určenie časti dotácie pre jednotlivé verejné vysoké školy. Podklady sú zamerané na zabezpečenie pedagogických a formačných praxí študentov, financovanie bezplatných študijných programov, údajoch o poskytovanom doplňujúcom pedagogickom štúdiu.