» Veda a technika » Spolupráca vo vede a technike v rámci EÚ » Príprava nového rámcového programu EÚ pre VaI (FP9)

Príprava nového rámcového programu EÚ pre VaI (FP9)

https://www.vedatechnika.sk/SK/H2020-a-europske-iniciativy/Stranky/Priprava-noveho-ramcoveho-programu-EU-pre-VaI-FP9.aspx