Prioritou štátu bude šport na školách

11.09.2007

     Návrhy legislatívneho zámeru zákona o organizácii a podpore športu, systému štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež a informačného systému o športe boli 10. septembra predmetom rokovania Rady pre šport.
    
Legislatívny zámer zákona o organizácii a podpore športu je novým variantom pripravovaného zákona o športe. Bude jasne upravovať organizáciu a zásady riadenia športu, financovanie priorít, ako aj pôsobnosť štátu a samosprávy v tejto oblasti. Prioritami štátu bude šport na školách, športovo talentovaná mládež a športová reprezentácia. Poradný orgán ministra školstva sa zhodol aj na dôležitosti vytvorenia Rady vlády SR pre šport.
    Po zapracovaní návrhov a pripomienok Rady pre šport bude legislatívny zámer predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Počas tohto obdobia sa uskutoční diskusia športovej verejnosti (tréneri, reprezentanti, športoví funkcionári a podobne). Na rokovanie vlády by mal byť návrh predložený začiatkom budúceho roka.

Bratislava 10. septembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku