Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Príloha 1: Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským


Príloha 1: Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským
Typ súboru:pdf
Velkosť:415071