» Aktuality » Prijatie zástupcov Slovenskej rady rodičovských združení

Prijatie zástupcov Slovenskej rady rodičovských združení

01.02.2018
Prijatie zástupcov Slovenskej rady rodičovských združení
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák prijal dnes zástupkyne Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ), aby spolu prediskutovali možnosti participácie občianskych združení pri zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
     V úvode stretnutia predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení  Júlia Lindtnerová predstavila ciele a činnosť občianskeho združenia a spolu s členkou Výkonného výboru SRRZ Evou Pačaiovou a Vierou Potůčkovou sa zaujímali o dokument Učiace sa Slovensko.   
     Obsahom rokovania boli témy, ktoré súvisia so vzťahmi medzi jednotlivými aktérmi výchovy a vzdelávania so snahou o akceptáciu úloh profesijných združení, neziskových organizácii a občianskych združení pôsobiacich v školstve. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a obe strany sa dohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce.