» Aktuality » Prijatie veľvyslankyne Kubánskej republiky

Prijatie veľvyslankyne Kubánskej republiky

14.02.2018
Prijatie veľvyslankyne Kubánskej republiky
     Zhodnotenie doterajšie spolupráce a možnosti jej ďalšieho rozvoja. To boli témy stretnutia štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a veľvyslankyne Kubánskej republiky na Slovensku, J. E. Yamile Sonie Pity Montes.
      Zástupkyne oboch strán vyzdvihli intenzívnu spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti vzdelávania v súčasnosti. V rámci platnej dohody medzi rezortmi školstva SR a Kuby bolo v akademickom roku 2017/2018 napríklad vyslaných spolu 43 štipendistov zo Slovenska na štipendijné pobyty na Kube.
      Spolu s kubánskou stranou sa aktuálne pripravuje 2. ročník uvedenej štipendijnej ponuky na akademický rok 2018/2019. Potenciálny priestor na rozvoj spolupráce obe strany vidia v rozvoji priamej spolupráce slovenských a kubánskych univerzít. Kubánske univerzity fungujú aj ako výskumné strediská, čo predstavuje priestor na rozvinutie spolupráce medzi oboma krajinami takisto v oblasti vedy a techniky.
     Z kubánskej strany bol taktiež prejavený záujem o nadviazanie intenzívnejšej spolupráce medzi obovami krajinami aj v oblasti športu.