Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Príhovor poverenej ministerky školstva Gabriely Matečnej pri príležitosti otvorenia nového školského roka

Príhovor poverenej ministerky školstva Gabriely Matečnej pri príležitosti otvorenia nového školského roka

04.09.2017
Príhovor poverenej ministerky školstva Gabriely Matečnej pri príležitosti otvorenia nového  školského roka
Milí žiaci a študenti,
vážení učitelia a rodičia,

začiatok septembra už tradične patrí otvoreniu nového školského roka. Myslím, že nebudem preháňať, ak poviem, že je to pre nás všetkých veľká udalosť.
     Pre vás, milí žiaci a študenti, to znamená možnosť naučiť sa veľa nového. Vás, milí rodičia, čaká množstvo úloh, úspechov, ale aj neúspechov, ktoré budete prežívať spolu s Vašimi deťmi. Nuž a pre Vás, milí učitelia, je to obrovská výzva odovzdať našim deťom tú najväčšiu hodnotu - a tou je vzdelanie.
     Prvý deň v škole, to je veľký deň, na ktorý čaká približne 60-tisíc prváčikov, ktorým sa otvorí nová a zaujímavá etapa života. Teší má, že počet chlapcov a dievčat nastupujúcich do prvého ročníka nám stále rastie a verím, že v školách nájdu príjemné prostredie a prívetivé pani učiteľky a pánov učiteľov.
     Odjakživa platí, že škola stojí a padá na pedagógoch. Bez Vás, vážení učitelia, Vášho úsilia a  nasadenia, často nad rámec oficiálnych povinností, by celý vzdelávací systém len ťažko mohol fungovať. Kvalitní učitelia si zaslúžia aj primerané ohodnotenie, a preto som rada, že práve v tejto oblasti nastane v školskom roku 2017/2018 významný posun.
     Som presvedčená o tom, že naše školstvo si zaslúži, aby sme mu venovali náležitú pozornosť. Od vzdelania našich detí závisí aj budúcnosť našej krajiny. A tú si predstavujem ako krajinu demokratickú a kultúrnu, s rešpektom k prírodnému bohatstvu a k našim kultúrnym tradíciám. A preto si naše školstvo zaslúži aj dostatočné množstvo prostriedkov. Od materských až po vysoké školy.
      S potešením vnímam, že stovky detí v základných, ale aj materských školách sa začnú učiť v nových priestoroch, ktoré sa podarilo vybudovať či upraviť aj vďaka podpore zo strany ministerstva školstva, ale aj z prostriedkov Európskej únie. Na tomto mieste by som rada vyzdvihla aj všetkých zriaďovateľov, najmä obce a mestá, ktoré sa zodpovedne starajú o svoje školy a investujú nemalé úsilie a finančné prostriedky na zlepšenie prostredia a podmienok, v ktorých sa vzdelávajú ich deti.
     Milí žiaci, prajem Vám úspešný nový školský rok 2017/2018, v ktorom na Vás opäť čaká veľa práce. Nech sú to pre Vás príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov a zručností potrebných pre uplatnenie sa v ďalšom živote.
     Vážení pedagógovia, ďakujem Vám vopred za Vašu obetavú prácu a úsilie, s ktorým vykonávate svoje náročné povolanie.
    Nuž a Vám, milí rodičia, prajem veľa radosti z úspechov Vašich školákov.

Týmto považujem školský rok 2017/2018 za otvorený.