» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja pri príležitosti začiatku školského roka

Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja pri príležitosti začiatku školského roka

02.09.2008

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,
milí žiaci,
vážení rodičia,
ctení spoluobčania,

     dovoľte mi, aby som sa vám na prahu nového školského roka prihovoril a pozdravil vás. V dnešný deň sa vám chcem úprimne poďakovať za trpezlivosť, porozumenie a nasadenie, s akým ste v predchádzajúcich mesiacoch pripravovali nové zmeny v našom školstve. Váš zodpovedný prístup, vaše skúsenosti aj pedagogický talent vysoko oceňujem. Otvárate tým nové možnosti pre naše školy, naše deti a žiakov.  
     Pri samotnej reforme, tvorbe jej zásad a smerov sme vychádzali zo skutočnosti, že školstvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu. No každá doba prináša niečo nové a bolo by zlé, keby sme aj v školstve nezachytili to, čo prináša súčasnosť. To je dôvod, prečo je reforma v školstve nevyhnutná a prečo sa musí začať čo najskôr.
    Dnešok prináša so sebou aj mnohé negatíva. Okolo nás je veľa gýču, násilia, nevraživosti... Ak sa tomu chceme brániť, musíme upriamiť pozornosť na trvalé hodnoty - na kultúru, umenie, na vzťah k jazyku, k národu, na morálku a slušnosť. Tradícia, nové výzvy a pravé hodnoty - to sú východiská školskej reformy.

Vážení učitelia,

dnešnému dňu predchádzalo mnoho diskusií, stretnutí a práce pedagógov aj odborníkov pôsobiacich v našej vzdelanostnej sústave. Ste to práve vy, učitelia a rodičia, ktorí ste najviac vnímali zlyhávanie nášho doterajšieho školského systému. Nový školský rok začíname teda s dôležitými zmenami. Niektorí z vás k nim pristúpia určite aktívnejšie a razantne, inde bude  nástup pomalší. Je na každej škole, na každom učiteľovi, ako možnosti, ktoré im reforma poskytuje, využijú. To všetko je však prirodzená súčasť reformy.

Milí žiaci, študentky a študenti,

     vám v rovnakej miere ako vašim vyučujúcim držím na začiatku tohto školského roka palce. Verím, že do školských tried prídete otvorení poznávaniu, novým vedomostiam a hodnotám. Na vás záleží, či vo vašich triedach prevládne atmosféra priateľstva, kamarátskej súdržnosti, pomoci tým, ktorí ju potrebujú.
     Osobitne sa chcem prihovoriť vám, milí žiaci, ktorí ste po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Čaká Vás objavovanie nepoznaného. Vstupujete do sveta písmen a čísel. Ste veľmi šikovní a odvážni, ste radosťou pre svojich rodičov a vaše pani učiteľky a páni učitelia sa na vás určite veľmi tešia.

Vážení učitelia, milí žiaci,

     dovoľte mi, aby som vám na začiatku nového školského roka zaželal veľa zdravia, energie, trpezlivosti a tvorivých nápadov. Pedagógom, rodičom a zriaďovateľom škôl želám, aby vzájomnou spoluprácou umožnili nový rozvoj nášho školstva. Pretože to, čo všetci potrebujeme, je popri práci aj vzájomná ústretovosť a dobroprajnosť a uvedomovanie si cieľa. Tým sú naše deti, ich výchova a vzdelanie.