» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Prihlášky do databázy odborných hodnotiteľov OP Vzdelávanie
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Prihlášky do databázy odborných hodnotiteľov OP Vzdelávanie

Podrobnejšie informácie o spôsobe prihlasovania sa do databázy odborných hodnotiteľov operačného programu Vzdelávanie, ako aj formulár prihlášky a ďalších požadovaných dokumentov sa nachádza TU.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ