» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Prieskum o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politiky pre deti a mládež 2015

Prieskum o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politiky pre deti a mládež 2015

13.11.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stavu samosprávnej politiky voči cieľovej skupine detí a mládeže. Cieľom prieskumu je identifikovať príklady dobrej praxe a zmapovať, ktoré oblasti mládežníckej politiky miest, obcí a regiónov vyžadujú ďalší rozvoj a podporu.

 

Prieskum o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politike pre deti a mládež, 2015.