» Aktuality » Pri UPJŠ v Košiciach vznikne medicínsky vedecký park

Pri UPJŠ v Košiciach vznikne medicínsky vedecký park

04.07.2013
Pri UPJŠ v Košiciach vznikne medicínsky vedecký park
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s prorektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Jurajom Černákom podpísali dnes na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice).      
      Projekt sa týka vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny.
      Celkové náklady na realizáciu projektu „MediPark, Košice“ predstavujú sumu takmer 32,8 mil. €. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške 27,86 mil. €, zo štátneho rozpočtu v objeme 3,28 mil. € a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 1,63 mil. €.    
      Realizátormi projektu budú UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Univerzitou veterinárskeholekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom SAV a Technickou univerzitou v Košiciach. Projekty budú financované z Operačného programu Výskum a vývoj.    
      Termíny ukončenia realizácie projektov sú plánované do 30. júna 2015.