» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

30.10.2007

     Užitočné informácie, kontakty, ako aj on-line poradňu môžu nájsť deti, mládež, rodičia, pedagógovia i ďalší odborníci zaoberajúci sa problémom šikanovania na novej internetovej stránke http://www.prevenciasikanovania.sk/.  Spustená bola tento mesiac ako súčasť projektu "Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách", ktorý financuje Ministerstvo školstva SR a realizuje občianske združenie Papilion.
    
Cieľom projektu je okrem vytvorenia spomenutej stránky aj prezentovať na národnej úrovni medzinárodný projekt OECD na podporu prevencie šikanovania "International Network on School Bullying and Violence", ktorý vedie Slovenská republika, ďalej zaškolenie koordinátorov prevencie stredných a základných škôl rezortu školstva, monitorovať situáciu v oblasti šikanovania v školách, ako aj zvýšiť citlivosť verejnosti i médií na problém šikanovania.

Bratislava 30. októbra 2007