Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Prezentácia špičkových vedeckých kolektívov UK v Bratislave

Prezentácia špičkových vedeckých kolektívov UK v Bratislave

12.06.2013
Prezentácia špičkových vedeckých kolektívov UK v Bratislave
     V stredu 12. júna 2013 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zúčastnil na prezentácii špičkových vedeckých kolektívov Univerzity Komenského v Bratislave.
    Univerzita Komenského v Bratislave ako prvá vysoká škola v Slovenskej republike identifikovala prostredníctvom Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) svoje špičkové vedecké tímy.
     Na podujatí sa okrem ministra školstva zúčastnili aj rektor UK v Bratislave Karol Mičieta, prorektor UK v Bratislave Dušan Meško a predseda ARRA Juraj Barta.