» Aktuality » Prezentácia odborného vzdelávania na výstave JUVYR a Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Prezentácia odborného vzdelávania na výstave JUVYR a Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

27.11.2012
Prezentácia odborného vzdelávania na výstave JUVYR a Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem
     V dňoch 28. – 30. novembra 2012 sa v Národnom tenisovom centre (NTC, Príkopova 6, hala Aegon) v Bratislave uskutoční v poradí už 21. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy JUVYR, na ktorej budú predstavovať svoje remeselné zručnosti žiaci stredných odborných škôl. Zároveň 29. novembra 2012 sa v Trojhale bratislavského NTC začne dvojdňový 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.
     Cieľom JUVYR-u je predovšetkým osloviť žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pri výbere svojho budúceho štúdia. Súčasťou programu budú preto po prvýkrát motivačné odborné súťaže pre žiakov základných škôl, ako aj základných špeciálnych škôl v 34 témach, ktorých gestormi bude 18 stredných odborných škôl. Výstava je okrem žiakov určená aj pre rodičov, pedagógov a širokú laickú i odbornú verejnosť. Návštevníci JUVYR-u sa budú môcť priamo zapojiť do tvorby výrobkov a vyskúšať si svoje zručnosti v rámci tzv. tvorivých pracovísk. Súčasťou podujatia budú i súťaže žiakov v učebných odboroch kozmetička a vizážistka či účesová tvorba. Svoje sily si zmerajú aj budúci maliari, inštalatéri, manikéri a cukrári. Program spestria kultúrne vystúpenia žiakov a odborné workshopy.
     Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je školskou akciou podporujúcou podnikateľské vzdelávanie, o ktoré prejavujú záujem školy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Žiaci si počas neho budú môcť preveriť komunikáciu v cudzom jazyku, riešenie obchodných prípadov, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov. Okrem toho budú cvičné firmy medzi sebou súťažiť, pričom predmetom hodnotenia bude stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo a najlepší reprezentanti. Na sprievodnom seminári bude predstavený nový softvér Slovenského centra cvičných firiem a vyhodnotená bude taktiež súťaž o Najlepší podnikateľský zámer.
     Podujatia sa konajú pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Hlavným organizačným a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje oblasť odborného vzdelávania na Slovensku.