» Aktuality » Prehľad voľných pracovných miest pre pedagógov na internetovej stránke ministerstva školstva

Prehľad voľných pracovných miest pre pedagógov na internetovej stránke ministerstva školstva

14.11.2011

     V rámci znižovania informačnej nerovnosti a zvyšovania transparentnosti v oblasti zamestnávania pedagogických pracovníkov prináša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR celoslovenský prehľad voľných pracovných miest pre pedagógov v rámci regionálneho školstva. Je rozdelený podľa jednotlivých krajov na základe informácií krajských školských úradov.

     Prehľad je pedagogickej aj laickej verejnosti prístupný na internetovej stránke MŠVVaŠ SR - www.minedu.sk - v časti Aktuálne témy (ľavá strana menu).

Bratislava 14. november 2011