» Aktuality » Predstavitelia ŠPÚ a Matice slovenskej podpísali Memorandum o spolupráci

Predstavitelia ŠPÚ a Matice slovenskej podpísali Memorandum o spolupráci

12.04.2018
Predstavitelia ŠPÚ a Matice slovenskej podpísali Memorandum o spolupráci
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.
     „S predsedom Matice slovenskej sme sa dohodli na pokračovaní vzájomnej odbornej a vedeckej spolupráce v rámci predmetových komisií ŠPÚ. Spoločnými aktivitami si budeme taktiež pravidelne pripomínať významné historické medzníky našich dejín, pričom jedným z prvých spoločne realizovaných podujatí bude odborná konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po podpise dokumentu. 
     Ďalšie spoločné aktivity ŠPÚ a MS budú zamerané na 170. výročie vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá bola v rokoch 1848-1849 vrcholným národným orgánom a historicky prvou slovenskou národnou radou, ktorú vytvorili vo Viedni v roku 1848 pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu.
     Vedúci predstavitelia obidvoch inštitúcií sa zhodli aj v tom, že dokumenty o osobnostiach slovenskej histórie v podobe krátkych videofilmov, divadelné predstavenia pre školy, školské exkurzie na miesta, spojené s významnými osobnosťami či dôležitými udalosťami súvisiacimi s našou minulosťou sú priestorom na posilnenie historického povedomia žiakov a študentov základných a stredných škôl. A to aj pre to, že mnohé udalosti, známe a úspešné osobnosti z umeleckého i vedeckého sveta vypadli v posledných rokoch z učebných osnov pre zníženie počtu povinných vyučovacích hodín.
„V tomto prípade by práve vyššie uvedené aktivity miestnych odborov Matice slovenskej ako aj jej ústredia, s odbornou spoluprácou ŠPÚ, pomohli najmladšej generácii Slovákov odhaliť neznáme miesta z histórie Slovenska a upozorniť na tie spoločenské témy, ktoré zvýšia povedomie národnej identity a záujem o našu kultúru a históriu,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ.