» Aktuality » Predseda Slovenského orla sa ministrovi školstva poďakoval za odštartovanie cyklopúte

Predseda Slovenského orla sa ministrovi školstva poďakoval za odštartovanie cyklopúte

31.08.2016
Predseda Slovenského orla sa ministrovi školstva poďakoval za odštartovanie cyklopúte
     Pozdravy od účastníkov púte, ako aj zážitky a postrehy z cesty do Ríma sprostredkoval predseda Slovenského orla Jozef Gálik ministrovi Petrovi Plavčanovi na pôde rezortu školstva.
     V Ríme skupinu pútnikov prijal veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko a ich poslanie sa naplnilo osobným prijatím u Svätého Otca, ktorému odovzdali posolstvo a dary.
     Jozef Gálik taktiež informoval ministra o Inauguračnom svetovom kongrese o športe a kresťanstve v anglickom Yorku, na ktorom sa zúčastnil 24. - 28. augusta 2016 spolu s ďalšími 182 delegátmi z 24 krajín. Cieľom kongresu bolo podporiť celosvetovú spoluprácu akademikov, praktických odborníkov, cirkvi a športovcov v oblasti športu, pohybových aktivít a základných kresťanských myšlienok. Výstupom kongresu bola i správa pre Globálnu konferenciu o športe vo Vatikáne.