Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Veda a technika » Medzinárodná vedecko-technická spolupráca » Multilaterálna spolupráca » COST » Predbežné oznámenie o otvorenej výzve pre podávanie návrhov nových COST akcií

Predbežné oznámenie o otvorenej výzve pre podávanie návrhov nových COST akcií

http://www.cost.eu/participate/open_call