» Aktuality » Pre pedagógov materských škôl vyšla nová publikácia o metodike vzdelávania

Pre pedagógov materských škôl vyšla nová publikácia o metodike vzdelávania

04.05.2011

     Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vydal v týchto dňoch odbornú publikáciu pre materské školy pod názvom Metodika predprimárneho vzdelávania, ktorú vytvoril autorský kolektív zostavený z odborníkov z praxe a vedecko-výskumných pracovníkov. Určená je predovšetkým pedagogickým kolektívom materských škôl.
     Metodika predprimárneho vzdelávania po koncepčnej stránke nadväzuje na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Svojím obsahom publikácia reaguje na potreby praxe a rieši rôzne teoretické a odborno-metodické témy predškolského vzdelávania.
     Distribuovať sa bude do materských škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa, ako aj do inštitúcií, ktoré sa zaoberajú riadením materských škôl alebo vzdelávaním pedagógov v materských školách. Dostupná bude aj na webovej stránke ŠPÚ www.statpedu.sk.

Bratislava 4. máj 2011