» Aktuality » Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do podtatranského regiónu

Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do podtatranského regiónu

20.10.2017
Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do podtatranského regiónu
     Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa štátny tajomník Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák pripojil k Popradskému ekonomickému a manažérskemu fóru 2017, ktorého témou boli „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“.
     Tento 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie bol venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, z oblasti cestovného ruchu a integrujúcej oblasti kvality života človeka v modernom meste/obci/regióne.
      Jej cieľom bolo spoločnou diskusiou prispieť k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.
     Štátny tajomník ocenil rozhodnutie organizátorv pripraviť takúto konferenciu, pretože podľa jeho slov: „Je veľmi dôležité klásť dôraz na mladých a ich vzdelávanie, lebo oni sú budúcnosťou biznisu“.
     Ešte v ten istý deň sa tiež Peter Krajňák osobne zastavil v Základnej škole s materskou školou v obci Rakúsy, kde si slávnostne pripomínali 50. výročie otvorenia školy. Ocenil pekne vyzdobené triedy, ale aj okolie školy a tiež zbierku pedagogickej dokumentácie z minulého storočia.