» Aktuality » Pracovný výjazd ministra Dušana Čaploviča na východné Slovensko

Pracovný výjazd ministra Dušana Čaploviča na východné Slovensko

11.10.2012

      V piatok 12. októbra 2012 sa o 9.30 hod. zúčastní minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na zasadnutí pléna vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR. Stretnutie sa uskutoční v rekreačnom zariadení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku CROCUS v Kežmarských Žľaboch.
     Pracovný výjazd  ministra bude pokračovať popoludní v Michalovciach, kde ho o 14.40 hod. privítajú na pôde Gymnázia Pavla Horova pedagógovia a študenti. Po prehliadke školy, ktorá si v týchto dňoch pripomína 90. výročie svojho založenia, sa presunie do Mestského kultúrneho a informačného strediska v Michalovciach (Nám. Osloboditeľov 25). Na slávnostnej akadémii k výročiu vzniku školy sa minister prihovorí hosťom so svojím osobným blahoželaním.
      V sobotu 13. októbra 2012 sa Dušan Čaplovič v obci Opiná zúčastní na slávnostnom uvedení doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc. do funkcie generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (od 10.00 hod.).