» Aktuality » Pracovné pozície pre Slovákov v zahraničí budú známe do konca roka

Pracovné pozície pre Slovákov v zahraničí budú známe do konca roka

20.11.2015
Pracovné pozície pre Slovákov v zahraničí budú známe do konca roka
     Ústredné orgány štátnej správy, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied– aj tieto inštitúcie môžu do 30. novembra 2015 predkladať zoznam pozícií, ktoré by chceli obsadiť slovenskými odborníkmi žijúcimi v zahraničí.
     V rámci podpornej schémy Návrat domov sa následne budú môcť o voľné miesta uchádzať našinci, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine.
     Zoznam schválených pracovných pozícií oznámi rada predkladateľom do troch týždňov od termínu na predloženie ponuky (t. j. do 20. 12. 2015).
     Súčasne budú tieto pozície, určené pre mladého výskumníka alebo experta, zverejnené na webovej stránke www.vedatechnika.sk. Pozíciu, ktorá bude zaradená na zoznam podporovaných pozícií, bude potrebné obsadiť do 28. februára 2016. Neobsadené miesta prepadnú - inštitúcia ich však môže znova ponúknuť v ďalšom kvartáli.
     Ministerstvo školstva v spolupráci s rezortom financií vyčlenilo na podpornú schému pre návrat odborníkov zo zahraničia ročne jeden milión eur (do roku 2018). Štát chce takto motivovať absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, budú motivovaní sumou 10 000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí viac ako 10 rokov, môžu dostať až 50 000 eur.
     Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb v prípade presťahovania sa na Slovensko.
     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte administrátora schémy na e-mailovej adrese navraty@cvtisr.sk.