» Aktuality » Pracovná návšteva štátneho tajomníka Petra Krajňáka v Trnave

Pracovná návšteva štátneho tajomníka Petra Krajňáka v Trnave

04.10.2017
Pracovná návšteva štátneho tajomníka Petra Krajňáka v Trnave
     Konferencia o vitálnej škole a slávnostné podujatie k výročiu vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). To bol program dnešnej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v Trnave.
     Odborná konferencia s názvom Vitálna Škola 2017 mala za úlohu prezentovať druh školy, ktorá má svoju víziu a je schopná ju napĺňať aj uprostred náročných administratívno-finančných podmienok. Na konferencii sa zúčastnili rôzni aktéri z oblasti školstva, ktorí nečakajú na dokonalé riešenia, ale sami objavujú a ponúkajú nové cesty, ktoré charakterizuje sieťovanie a spolupráca v rozmere nielen Slovenska, ale aj sveta.
     Po skončení programu na odbornej konferencii sa štátny tajomník presunul do Divadla Jána Palárika v Trnave, kde sa uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  
     „S radosťou som prijal pozvanie pána rektora a celej akademickej obce na dnešné slávnostné zhromaždenie, kde si spoločne pripomíname významné výročie – 20. výročie založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“ uviedol Peter Krajňák.
     Táto univerzita bola zriadená zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. UCM bola založená ako vysoká škola s tromi fakultami – filozofickou, masmediálnej komunikácie a prírodných vied. V súčasnosti má škola štyri fakulty – pribudla fakulta sociálnych vied (vznikla v roku 2011) a Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ako súčasť UCM bol založený ešte v roku 2005). Podľa počtu študentov je v súčasnosti desiatou  najväčšou vysokou školou na Slovensku s celkovým počtom viac ako 6 000 študentov v uplynulom akademickom roku 2016/2017.