» Aktuality » Pozvánka na odborný seminár pre školských knihovníkov

Pozvánka na odborný seminár pre školských knihovníkov

09.03.2016
Pozvánka na odborný seminár pre školských knihovníkov
     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pozýva školských knihovníkov na celoslovenský seminár, ktorý bude zameraný na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc. Podujatie sa uskutoční 7. apríla 2016 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
     Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do 30. marca 2016 prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej pedagogickej knižnice:
http://www.spgk.sk/?prihlaska-na-celoslovensky-seminar-zamerany-na-vedenie-odbornych-evidencii-skolskej-kniznice-a-na-elektronizaciu-skolskych-kniznic