» Aktuality » Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov

Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov

26.02.2018
Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov
     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s cieľom poskytnúť cenné informácie pri výkone odborných knižničných činností, podpore vzdelávania v čitateľskej a informačnej gramotnosti a pri elektronizácii školských knižníc pripravila dva odborné semináre, ktoré sú určené školskýmknihovníkom a riaditeľom základných škôl a stredných škôl.
     Prvý celoslovenský seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany 15. marca 2018 pre 90 účastníkov.
     Druhý celoslovenský seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Regionálnou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene 22. marca 2018 pre 80 účastníkov.
     Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok (pre prvý seminár do 9. marca a pre druhý do 15. marca), ktoré sú osobitne zverejnené pre každý seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).